#1785verkiezingen2018

Hier klopt de rekening

Beleid voeren, in gelijk welke gemeente, is keuzes maken. Ook in Merchtem is dat zo. De ruimte die we hebben om te werken aan nieuw beleid op basis van het overschot inkomsten na uitgaven is 11.6 %. In mensentaal: als alles betaald is hebben we 11.6 % van het totale budget over om iets mee te doen.

Om de druk op het budget zo laag mogelijk te houden en ruimte voor beleid te behouden, is het belangrijk dat de schuldgraad zo laag mogelijk ligt. De schuldgraad per inwoner is daarom een goede indicator om te bekijken of een gemeente zijn budget beheert als een goede huisvader. De meerderheid is er daarom terecht trots op dat de schuldgraad per inwoner in Merchtem de op één na laagste is van de ons omringende gemeenten. Onze totale schuldratio daalde in de periode 2012 – 2016 met 18,9%.

In Merchtem klopt de rekening. Meer nog, wij hebben geïnvesteerd in infrastructuur (een nieuwe Technische school, de nieuwe basisschool in Peizegem, de feestzaal in Brussegem, het August De Boeck huis, het sportcomplex Dooren…). Tegelijkertijd hebben we de ‘Schooner Merchtem’ belasting afgeschaft en daalde de totale fiscale druk in de periode 2012 – 2016 met 5% Ter vergelijking, voor de provincie Vlaams-Brabant steeg die belastingdruk in dezelfde periode met 1%.

Er is ruimte gecreëerd om ook in de volgende legislatuur beleid te voeren en wellicht nieuwe keuzes te maken. Want dat is nodig. Ons dorp groeit, weliswaar minder snel dan vergeleken met de provincie Vlaams-Brabant, maar deze evolutie kan niemand tegen houden. Het is daarom aan ons om in de komende legislatuur verder te investeren in die zaken die van Merchtem een aangename gemeente maken waar altijd iets te beleven valt.