#1785

Hier wonen wij graag

Het Banmolenpad, het Calarispad, Foeksenbos…wie deze wandelroutes gebruikt, weet al langer dat we in één van de landelijkste gemeenten van Vlaams-Brabant wonen. Van de totale oppervlakte van Merchtem is 79% niet bebouwd. Daarmee is Groot-Merchtem het minst bebouwd ten opzichte van de ons omringende gemeenten en zitten we op het gemiddelde van Vlaams-Brabant.

Door er bewust voor te kiezen om onze dorpscentra niet uit te breiden, maar aan ‘inbreiding’ te doen, behouden we de ons omringende prachtige groene ruimte. Tegelijkertijd is in centrum Merchtem alles aanwezig en te voet bereikbaar: scholen, banken, café’s, restaurants, winkels, jeugdbewegingen, een station, postkantoor, sportgelegenheid, een park met vijvers, speelpleintjes, een huisartsenwachtpost… en dit op een straal van 1km.

De grote uitdaging is nu hoe we de mobiliteit gaan verbeteren en voldoende groene ruimte behouden in het centrum. Wij hebben daar al enkele ideeën over, maar willen ook uw mening hierover kennen. Daarom zullen onze kandidaten tussen nu en eind mei deur aan deur gaan met een enquête waarin we peilen naar uw mening over tal van onderwerpen. Indien u niet kan wachten tot dan, kan u die enquête hier al invullen.