#1785

Geslaagde infoavond rond hernieuwbare energie

 

Op 14 juni liep de zaal van de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool goed vol naar aanleiding van de infoavond die Lijst1785 organiseerde rond hernieuwbare energie met onze Vlaamse Minister van Energie Bart Tommelein. De Minister leidde ‘vol energie’ zijn kabinetschef in die de presentatie van hem overnam, vooraleer hij vertrok naar de VRT studio’s voor een live interventie in De Afspraak over het Europese energiebeleid. Hernieuwbare energie is al lang geen ver van ons bed show meer, en er kwamen dan ook heel wat vragen en bedenkingen uit de zaal waar telkens op een open en constructieve manier mee werd omgesprongen.

Voor Lijst1785 was deze infoavond het goede moment om ook een stand van zaken te geven over de initiatieven die Merchtem als gemeente nam inzake hernieuwbare energie en op welke manier Lijst1785 dit beleid zou willen voortzetten. Huidige Schepen en kandidaat op de nieuwe lijst Maarten Mast gaf een gesmaakte uiteenzetting.

 

 

Als gemeente het goede voorbeeld geven

De opwarming van de aarde is een realiteit en een uitdaging. Het opdrogen van fossiele energiebronnen evenzeer. Lijst1785 kiest voor een optimistische en vooruitstrevende aanpak, niet op 1 vlak, maar op meerdere domeinen. Wij denken dat het belangrijk is om onze inwoners bewust te maken van hun verbruik en, dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen. Daarvoor proberen we als lokaal bestuur zelf het goede voorbeeld te geven:

  • Wij hebben tijdens deze legislatuur al de gebouwen van de gemeente uitgerust met ledverlichting.
  • Nieuwbouwprojecten maken we BEN (Bijna Energie Neutraal).
  • Reeds bij nieuwbouw van het woonzorgcentrum Ter Lijsterbes en de serviceflats werden 10 jaar geleden zonnepanelen voorzien. Ondertussen werd ook het dak van de Gemeentelijke Basisschool De Plataan en de Technische School in Merchtem centrum uitgevoerd. Recent werd ook beslist om dit uit te breiden naar de gemeentelijke Technische Tuinbouwschool in Peizegem. Eerstdaags worden daar 146 zonnepanelen geplaatst.
  • Ook in onze aankoop van voertuigen trekken we deze lijn door. In het gemeentelijk wagenpark worden systematisch de dieselwagens verwijderd. De gemeente kocht ook 2 elektrische wagens en 4 elektrische fietsen aan. Deze kunnen trouwens opgeladen worden aan de palen die her en der verspreid staan.

 

Vertrouwen in het dossier van de windmolens

Dit zijn allemaal stapjes in de goede richting, maar om te voldoen aan het Burgemeester convenant dat wij als Merchtem ondertekenden en ons objectief te bereiken (20% minder uitstoot tegen 2020) zullen wij nog een tandje moeten bijsteken. De plaatsing van de windmolens op de Kouter, die ondertussen door alle overheden positief werd beoordeeld en vergund, gaat ons daarin zeker helpen. Deze windturbines zouden 14GWh/jaar elektriciteit produceren. Afgaande van een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar, zouden de turbines voorzien in het verbruik van 4.000 gezinnen per jaar.

Als Lijst1785 blijven wij achter dit initiatief staan. Wij zijn ervan overtuigd dat het collectief belang hier primeert en steunen op de studies van experts die aantonen dat dit perfect mogelijk is op de Kouter zonder in te boeten aan levenskwaliteit. Dit dossier ligt nu bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Wij hebben geen zicht op de timing van de uiteindelijke uitspraak, maar vertrouwen op de rechtspraak en zullen de uitkomst aanvaarden.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde inspanning

Duurzaam omgaan met onze energiebronnen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook de Merchtemnaren zelf kunnen daarin hun steentje bijdragen door duurzaam te bouwen, zelf in te zetten op duurzame mobiliteit, duurzaam gebruik van grondstoffen, waterverbruik… Tal van initiatieven zijn mogelijk en worden ondersteund door het beleid. De website van het Vlaams Energieagentschap maakt je goed wegwijs in de verschillende subsidiemogelijkheden: https://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

Het is ook aan ons om dat brede draagvlak mee te creëren, dan heb je als lokaal bestuur immers meer kans om te slagen in de opzet naar een duurzamere samenleving.

Kortom, wij willen leven in een Merchtem waar iedereen op een duurzame manier omgaat met de steeds schaarser wordende fossiele energiebronnen die de aarde ons schenkt. De gemeente probeert, net zoals de Vlaamse overheid, waar mogelijk het goede voorbeeld te geven en de inwoners te ondersteunen om hetzelfde te doen. Daar willen wij de komende jaren nog verder op blijven inzetten.