#1785

Wekelijkse afvalophaling moet afvalberg verkleinen

 

De wekelijkse ophaling GFT en Restafval (zomerregeling) wordt verdergezet tot minstens eind 2018.

We recycleren steeds beter. De recente cijfers van Intradura tonen dat de Merchtemnaar het in 2015 volledig vernieuwde recyclagepark steeds meer gebruikt en er ook tevreden van is.

Toch zijn we er nog niet helemaal. OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) vraagt aan alle Vlaamse gemeenten om in het kader van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat tegen 2022 maximum 116kg/ inwoner huishoudelijk restaval wordt opgehaald. Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016 (140 kg) of een vermindering met 24 kilogram per Merchtemnaar per jaar.

Het was in dit kader dat het College van Burgemeester en Schepenen destijds besliste om de ophaling van de bruine zak tweewekelijks te organiseren.  Dit zou de Merchtemnaar sensibiliseren en stimuleren om beter na te denken over wat we allemaal in onze bruine zak gooien en om beter te recycleren. Een maatregel die, gezien bovenstaande cijfers, ook het nodige effect had.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in de collegezitting van 12 juli 2018 echter om deze maatregel op te heffen en de bruine zakken in Merchtem terug wekelijks op te halen. Dit zal bekrachtigd worden tijdens de eerstvolgende gemeenteraad eind augustus. Het college maakt daarvoor tot einde 2018 de nodige budgetten vrij.

Twee redenen brachten deze beslissing in een stroomversnelling:

  1. Dankzij de financiële meevaller die Merchtem kende door de uitbetaling van de aandelen van Vivaqua is er nu ruimte op het budget om wekelijkse ophaling te betalen zonder dat aan andere uitgave posten geraakt moet worden.
  2. Uit de resultaten van een recente bevraging van de bevolking die Lijst1785 (de nieuwe naam van de Lijst van de Burgemeester waarmee Open VLD, SP.A en onafhankelijken zich aan de kiezer voorstellen) organiseerde, blijkt dat nog steeds ontzettend veel Merchtemnaren de wekelijkse ophaling van de bruine zak echt noodzakelijk vinden.

De nieuwe wekelijkse ophaling zal echter kaderen in een volledig afvalbeleidsplan dat er nog steeds voor ijvert om het aantal kilo’s dat jaarlijks wordt opgehaald via de bruine zak, naar beneden te halen en de doelstelling van 2022 te behalen.

Mogelijke initiatieven waaraan de gemeente denkt in samenwerking met Intradura en die de volgende legislatuur in werking kunnen treden, zijn:

  • Een reizend recyclagepark:  naar de deelgemeenten om het ook voor die inwoners gemakkelijker te maken om te recycleren
  • Een communicatiecampagne om de Merchtemnaar te blijven sensibiliseren rond wat er allemaal in de bruine zak gegooid wordt
  • Iedereen informeren over de manier waarop men kan recycleren en groenafval kan composteren

Wij rekenen nog steeds op het begrip en het engagement van alle Merchtemnaren om er samen voor te zorgen dat onze afvalberg kleiner wordt.