#1785

Perstekst – Coalitie Lijst1785 en CD&Vplus

Geplaatst op

Na beiden op een positieve manier campagne gevoerd te hebben, vonden Lijst 1785 en CD&V Merchtem elkaar in de coalitievorming. Wij zullen prioritair verder werken aan een langetermijnvisie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit met de nodige inspraak van alle inwoners en verenigingen. Het niet verder aansnijden van de open ruimte, met bijzondere aandacht voor het […]

#1785

MINISTER MAGGIE DE BLOCK STELT KANDIDATEN VAN LIJST #1785 VOOR

Geplaatst op

Jong & ouder, nieuw & ervaren, uit alle hoeken van onze gemeente, liberaal, onafhankelijk en socialist – HIER, VOOR IEDEREEN! Minister Maggie De Block trekt als boegbeeld en lijsttrekker aan de kar van een ploeg Merchtemnaren die verder willen werken aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt. Zij stelde vrijdagvaond 17 augustus tijdens een […]

#1785

Wekelijkse afvalophaling moet afvalberg verkleinen

Geplaatst op

  De wekelijkse ophaling GFT en Restafval (zomerregeling) wordt verdergezet tot minstens eind 2018. We recycleren steeds beter. De recente cijfers van Intradura tonen dat de Merchtemnaar het in 2015 volledig vernieuwde recyclagepark steeds meer gebruikt en er ook tevreden van is. Toch zijn we er nog niet helemaal. OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) vraagt aan […]

#1785

Geslaagde infoavond rond hernieuwbare energie

Geplaatst op

  Op 14 juni liep de zaal van de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool goed vol naar aanleiding van de infoavond die Lijst1785 organiseerde rond hernieuwbare energie met onze Vlaamse Minister van Energie Bart Tommelein. De Minister leidde ‘vol energie’ zijn kabinetschef in die de presentatie van hem overnam, vooraleer hij vertrok naar de VRT studio’s voor […]

#1785

Hier wonen wij graag

Geplaatst op

Het Banmolenpad, het Calarispad, Foeksenbos…wie deze wandelroutes gebruikt, weet al langer dat we in één van de landelijkste gemeenten van Vlaams-Brabant wonen. Van de totale oppervlakte van Merchtem is 79% niet bebouwd. Daarmee is Groot-Merchtem het minst bebouwd ten opzichte van de ons omringende gemeenten en zitten we op het gemiddelde van Vlaams-Brabant. Door er […]