2019-2024

Merchtem meer zuurstof geven…

Het nieuwe schepencollege van Lijst1785 en CD&V-plus heeft als doelstelling voor de volgende legislatuur, Merchtem leefbaar houden en dit op alle domeinen en voor alle inwoners.

Een woonbaar Merchtem voor iedereen…

Zo zal 1e schepen Lien Casier er voor moeten zorgen dat de bouwplannen van de Merchtemnaar meer gekanaliseerd worden, zodat er binnenkort in onze gemeente enkel nog huizen en meergezinswoningen zullen worden opgetrokken volgens de hedendaagse noden van bouwen en wonen. Hiervoor geven wij onszelf 2jaar. 2Jaar om de bestaande BPA’s om te zetten tot moderne RUP’s en de nieuwe bouwverordening te optimaliseren. Ook qua mobiliteit en parkeren ligt er een grote uitdaging te wachten. Hiervoor zullen wij ons laten begeleiden door een gespecialiseerd studiebureau en een volledige mobiliteitsstudie laten maken, alvorens maatregelen te treffen.

Een toegankelijk Merchtem…

Aansluitend zal onze schepen van Openbare Werken, Steven Elpers, de financiële middelen krijgen om een inhaalbeweging te maken in het aanleggen van voet- en fietspaden en om de nodige straten te vernieuwen, hierbij steeds rekening houdend met de wetten van de toegankelijkheid en met uniform straatmeubilair. Verder zullen we zorgen voor een algemene verfraaiing van de verschillende dorpskernen en –pleinen.

Maatschappelijk welzijn

Schepen van Sociale Zaken, Julie Asselman, neemt de verdere ontwikkeling van onze OCMW-campus onder haar hoede: zo zullen de serviceflats van de 1e fase gerenoveerd worden volgens de nieuwste eisen voor assistentiewoningen, wordt het lijsterbespark uitgebreid en zal de dienstverlening nog meer geoptimaliseerd worden.

Een jeugdig Merchtem…

Zoals eerder aangehaald zullen wij Merchtem Leefbaar houden voor alle inwoners. Dus ook de jeugd wordt door deze bestuursploeg niet vergeten. Zo zal schepen van Jeugd en Sport, Toon Luypaert, de accommodaties en faciliteiten van al deze verenigingen proberen te optimaliseren en waar mogelijk uit te breiden, met in het achterhoofd de wetenschap dat er vraag is naar een multifunctionele zaal, dat er steeds meer in clubverband gesport wordt en dat onze jeugdbewegingen zeer succesvol zijn en aantrekkingspolen zijn voor onze schoolgaande jeugd.

Onderwijs & scholengemeenschap…

Want Merchtem is en blijft een onderwijsgemeente en ook dat zullen wij niet uit het oog verliezen. Na de recentelijke bouw van 2 scholen, blijven wij investeren in onze huidige accommodatie, maar blijven wij ook steeds uitkijken naar opportuniteiten voor uitbreiding van elk van onze scholen.

Een Sociaal geëngageerd Merchtem

Naast de ouderen en kinderen zullen wij ook oog hebben voor de sociaal zwakkeren van onze gemeente. Vele acties hieromtrent worden gecoördineerd vanuit het OCMW. In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen gaan we er voor zorgen dat het aantal sociale woningen in Merchtem zal toenemen, zoals ons door de hogere overheid wordt opgelegd. En het budget voor  ontwikkelingssamenwerking zal van 2500€ naar 16000€ (1€/inwoner) stijgen. Hiermee kunnen Merchtemse initiatieven van zowel binnen de gemeente als in de 3e wereld ondersteund worden.

Financiën

Al deze investeringen zullen minutieus berekend en opgevolgd worden door schepen van financiën, David De Valck, wiens grootste bezorgdheid nog steeds is en blijft, Merchtem financieel gezond houden en om ook op deze manier de gemeente en zijn inwoners voldoende zuurstof te geven.

Merchtem

Als eindverantwoordelijke zal burgemeester Maarten Mast zijn handen vol hebben om al deze plannen te coördineren en te controleren op leefbaarheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en kindvriendelijkheid en met extra aandacht voor hernieuwbare energie, zonder de eigenheid van Merchtem aan te tasten.

Merchtem… Feestgemeente

Want Merchtem is en blijft een feestgemeente met zijn gekende kermissen, buurtfeesten, eetfestijnen, Zomer op de kiosk, zomermarkten, ….

Onder leiding van burgemeester Maarten Mast wil deze bestuursploeg een Merchtem creëren waar zowel jong als oud met veel plezier kunnen leven en wonen.