Hier klopt de rekening

Een beleid voeren, in gelijk welke gemeente ook, is keuzes maken. Ook in Merchtem is dat zo. De ruimte die we hebben om te werken aan het voorgestelde beleid op basis van het overschot inkomsten na uitgaven is 11,6 %. In mensentaal: als alles betaald is hebben we 11 6 % van het totale budget over om iets mee te doen, om mee te investeren. Dat geld willen wij investeren als een goede huisvader. Het hierboven beschreven programma werd volledig berekend en past – indien wij niet te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden – in het beschikbaar budget.

Om de druk op het budget zo laag mogelijk te houden en ruimte voor beleid te behouden, is het belangrijk dat de schuldgraad zo laag mogelijk ligt. De schuldgraad per inwoner is daarom een goede indicator om te bekijken of een gemeente zijn budget beheert als een goede huisvader. De huidige meerderheid is er daarom terecht trots op dat de schuldgraad per inwoner in Merchtem de op één na laagste is van de ons omringende gemeenten. Onze totale schuldratio daalde in de periode 2012 – 2016 met 18,9%. Met Lijst1785 willen wij verder blijven inzetten op een afbouw van de schuld.