Hier leven wij graag

Merchtem moet een bruisende gemeente blijven. Een gemeente waar altijd iets te doen valt, waar mensen op straat komen en met elkaar praten. Waar het verenigingsleven floreert en er een aanbod van sport en ontspanning is dat ongezien is voor onze regio. Maar ook een gemeente waar u inspraak heeft.

Vrije tijd, cultuur en toerisme

Opstellen van een Cultuurkalender: zowel vanuit de gemeente als vanuit het verenigingsleven worden op zeer regelmatige tijdstippen culturele evenementen georganiseerd. De promotie van al deze activiteiten is zeer belangrijk. Daarom willen wij 6-maandelijks een Merchtemse cultuurkalender verdelen waarop alle activiteiten wat betreft cultuur en vrije tijd worden opgenomen.

Evenementen organiseren beter faciliteren
Vanuit de gemeente worden heel wat zalen aangeboden voor het organiseren van allerhande evenementen. Alleen zijn die zalen daarvoor niet altijd optimaal uitgerust. Daarom wil lijst1785 deze zalen beter uitrusten zodat deze gemakkelijker gebruikt kunnen worden. Concreet betekent dit:

 • Aankoop van een wegneembare zittribune in de gemeentelijke feestzaal in Brussegem.
 • Aankoop van bijkomende podiumelementen.
 • Centraal leasingcontract voor de huur van allerlei materiaal (luidsprekers, micro’s, piano, …).

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om naar de grote gemeentelijke evenementen te komen, zullen wij bij grote evenementen in één van onze dorpskernen een gratis shuttledienst inzetten van en naar de andere dorpskernen.

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zullen wij gebouwen die vrijkomen inzetten om het aanbod aan vergaderzalen en ontmoetingsplaatsen voor socio-culturele verenigingen uit te breiden.

Het recent uitgerolde subsidiesysteem voor cultuur dat de jeugdwerking stimuleert, willen we behouden en waar mogelijk, uitbreiden.

De bestaande fiets- en wandelpaden zijn een echte meerwaarde voor Merchtem. Wij voorzien de nodige middelen om deze goed te onderhouden. Daarnaast willen we werk maken van het uitwerken van een ‘trage wegen’ plan en de trekker zijn voor de aanleg van de O(pwijk)M(erchtem)A(sse)-fietsroute.

Dankzij de vele buurtfeesten die Merchtem rijk is, wordt cohesie versterkt. Lijst1785 wil dit blijven ondersteunen met feest cheques en zal de reglementering daarrond niet aanpassen.

Sport

Een gezonde gemeente is een sportieve gemeente. Nergens is het aanbod zo groot. Toch wil Lijst1785 ook hier verder in blijven investeren:

 • De bouw van een nieuwe extra sporthal wordt onderzocht.
 • Optimalisatie van de bestaande sport- en schoolinfrastructuur voor de sportclubs
 • Voor een vlotte verkeersafwisseling op de centrale sportsite zal een extra ontsluiting richting DOOREN worden onderzocht

Lijst1785 wil het bestaande subsidiereglement dat vooral inzet op jeugdwerking handhaven.

Lokale economie

Als één van de weinige gemeenten in onze omgeving kon de middenstand in onze dorpskern zich handhaven onder meer door de geleverde inspanningen. Er wordt graag gewinkeld in Merchtem en de lokale economie plukt de vruchten van het bruisend karakter van onze gemeente.
Ons gratis parkeerbeleid en de blauwe zone in het volledige centrum zorgt ervoor dat de bestaande parkeerplaatsen vrij blijven voor kort parkerende (2,5u) klanten. (zie ook hoofdstuk parkeren)

Met een nieuw detailhandelsplan willen we de lokale economie nog meer bestendigen. Dit willen we onder andere realiseren als volgt:

 • Wij willen eigenaars binnen de periferie van het centrum stimuleren om op het gelijkvloers ruimte voor een handelsactiviteit te voorzien
 • Binnen de toegestane mogelijkheden zelf beslissen over het soort handelszaken dat we als gemeente in onze dorpskernen willen.

Ook onze KMO-zone doet het goed en wordt een steeds grotere werkgever. Daarom zullen wij de signalisatie van de huidige KMO-zone beter organiseren. Vooral de zichtbaarheid van de signalisatie moet beter. Daarom willen we werken met kleurcodes.

Jeugd

Wij willen dat onze jeud in Merchtem kan fuiven. Ook hier trekken wij de kaart van de facilitatie.

 • Soepel omgaan met de aanvraag voor vergunningen (Ifi, Hangarfuif…).
 • De sporthal kan twee keer per jaar afgehuurd worden voor een grote fuif.
 • Wij onderhandelden een raamcontract met DiBango en bieden de Merchtemse verenigingen op die manier ook de kans om 10 keer per jaar daar een fuif te organiseren aan eer zeer voordelig tarief.

Burgerparticipatie

Lijst1785 is hier voor iedereen en onze kandidaten zijn toegankelijk. Onze mandatarissen zullen ook altijd aanspreekbaar zijn. Dat is de manier waarop wij aan gemeentepolitiek willen doen. Toch beseffen wij dat we nog verder kunnen gaan in die burgerparticipatie. Daarom stellen wij voor:

 • Gemeenteraad op verplaatsing (met nadien mogelijkheid tot vragen stellen aan mandatarissen en ambtenaren)
 • ‘Uw college luistert’: in elke deelgemeente 2x per legislatuur organiseren
 • Tweejaarlijkse enquête organiseren om te toetsen of het gevoerde beleid in lijn is met de verwachtingen

Kerken

Zoals in de vorige legislatuur willen wij ook verder blijven nadenken over hoe we de in onbruik geraakte kerken kunnen inzetten voor polyvalent gebruik.